Tin Hoạt động kinh doanh

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM PGD VĂN GIANG THUỘC CHI NHÁNH HƯNG YÊN

Ngân hàng TMCP Bắc Á nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hưng Yên số 402/HYE-TTGSNH ngày 24/04/2023 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm của Phòng giao dịch Văn Giang thuộc Chi nhánh Hưng Yên của Ngân hàng TMCP Bắc Á như sau:

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hưng Yên – Phòng giao dịch Văn Giang

- Tên gọi: Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hưng Yên – Phòng giao dịch Văn Giang

- Địa điểm cũ: Đường 179 (Số 177-179, Phố Văn Giang), thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang – tỉnh Hưng Yên.

- Địa điểm mới: Số 76-78, Phố Văn Giang, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang – tỉnh Hưng Yên.

 Trân trọng thông báo.