Tin Hoạt động kinh doanh

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á - CHI NHÁNH ĐIỆN BIÊN

Ngân hàng TMCP Bắc Á nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên số 666/ĐBI-TTGSNH ngày 11/08/2023 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Chi nhánh của Ngân hàng TMCP Bắc Á – CN Điện Biên như sau:

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Điện Biên:

- Tên gọi: Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Điện Biên

- Địa điểm cũ: Số 780 đường Võ Nguyên Giáp, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

- Địa điểm mới: Số nhà 811, Tổ 3, đường Võ Nguyên Giáp, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.


Trân trọng thông báo.