Tin Hoạt động kinh doanh

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á - CHI NHÁNH YÊN BÁI

Ngân hàng TMCP Bắc Á nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Yên Bái số 682/YBA-TTGSNH ngày 21/08/2023 về việc chấp thuận đề nghị thay đổi địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Bắc Á – CN Yên Bái như sau:

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Yên Bái:

- Tên gọi: Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Yên Bái.

- Địa điểm cũ: Số 167, Hoàng Hoa Thám, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Địa điểm mới: Số 972, đường Điện Biên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.


Trân trọng thông báo.