Tin Văn hóa - Xã hội

BAC A BANK THAM DỰ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NGÀNH NGÂN HÀNG LẦN THỨ VII

Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra trong hai ngày 22-23/8/2023 với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển" được tổ chức tại Hà Nội. Đại diện cho BAC A BANK, bà Thái Thị Nga, Chủ tịch Công đoàn ông Chu Nguyên Bình, Phó Tổng Giám đốc thay mặt cho hơn 3.500 người lao động của Ngân hàng TMCP Bắc Á tham dự Đại hội, sự kiện nhận được quan tâm của người lao động toàn ngành.


Toàn cảnh Đại hội
 Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội công đoàn của 1.009 công đoàn cấp cơ sở và 9 công đoàn cấp trên cơ sở được diễn ra theo kế hoạch ngay từ đầu năm và từng bước tiến tới Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Quá trình diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp cũng là quá trình thi đua thiết thực, hiệu quả, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết hoạt động Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, công nhân viên chức người lao động ngành Ngân hàng với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN; bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Trong 5 năm qua, đội ngũ CBCCVCLĐ ngành Ngân hàng đã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tính đến nay, tổng số CBCCVCLĐ trong toàn hệ thống là: 320.848 người. Với đặc thù ngành, nghề và tính chất, yêu cầu của công việc, CBCCVCLĐ ngành Ngân hàng có trình độ đại học, trên đại học là chiếm 88,7%, trình độ ngoại ngữ và tin học tốt, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhiều cán bộ được đào tạo và học tập tại nước ngoài để tiếp thu công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm trong quản trị ngân hàng để nghiên cứu áp dụng tại các đơn vị trong Ngành, đồng thời đáp ứng được những yêu cầu, nhiệm vụ trong quá trình triển khai chương trình hiện đại hóa ngành Ngân hàng trong quá trình hội nhập quốc tế.

Nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động trong ngành đạt nhiều kết quả nổi bật.


Các đại biểu tại Đại hội
 Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028

Tại BAC A BANK, vai trò của công đoàn đã phát huy được sức mạnh, bảo vệ quyền lợi và chăm lo đời sống cho người lao động. Bên cạnh đó, công đoàn thường xuyên kêu gọi ủng hộ, thăm hỏi động viên những CBNV và người thân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo, nâng cao tinh thần đoàn kết trong nội bộ Ngân hàng. Là những cán bộ kiêm nhiệm nhưng bên cạnh công tác chuyên môn, Ban chấp hành công đoàn vẫn tích cực thường xuyên tổ chức thực hiện các chương trình thiện nguyện và hoạt động tập thể như: Chăm sóc phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng hàng tháng, hàng quý; Trực tiếp đi cứu trợ người dân ở những vùng thiên tai bão lũ, góp sức người và của giúp người dân vượt qua khó khăn; Tổ chức các hoạt động về nguồn, viếng lăng Bắc, dâng hương tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh... Ngoài ra, các hoạt động thể dục, thể thao cũng được tổ chức thường xuyên trong nội bộ ngân hàng, tham gia các giải phong trong của ngành tại địa phương và trung ương. Tổ chức công đoàn đã trở nên gắn bó mật thiết với công tác và đời sống của người lao động BAC A BANK.


Bà Thái Nga, Chủ tịch Công đoàn
ông Chu Nguyên Bình, Phó Tổng Giám đốc BAC A BANK tham dự Đại hội

Nhằm phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam xác định mục tiêu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn thích ứng với tình hình mới; xây dựng đội ngũ CBCCVCLĐ ngành Ngân hàng có phẩm chất, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần tích cực vào sự phát triển và hiện đại hóa ngành Ngân hàng trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số; tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, đẩy mạnh chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động; lấy người lao động làm đối tượng vận động và không ngừng chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.


Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt tại Đại hội

Sáng ngày 23/8/2023, Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã bầu Ban Chấp hành khoá VII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 41 đồng chí. Đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam được chỉ định là triệu tập viên triệu tập kỳ họp thứ nhất Ban chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng bầu 10 đồng chí là đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam.