Tin Hoạt động kinh doanh

KHAI TRƯƠNG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á - CHI NHÁNH CÀ MAU

Căn cứ vào tình hình thực tế, Chi nhánh Cà Mau sẽ dự kiến khai trương hoạt động vào ngày 20/09/2023. Ngân hàng TMCP Bắc Á công bố thông tin đối với nội dung khai trương Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Cà Mau như sau:

Khai trương hoạt động Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Cà Mau

- Tên gọi: Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Cà Mau

- Địa chỉ: Số 107 Trần Hưng Đạo, khóm 5, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

- Thời gian dự kiến khai trương: 20/09/2023

- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác (6419)

Trân trọng thông báo.