Thương hiệu BAC A BANK

Thành lập năm 1994, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) định hướng trở thành một ngân hàng đa năng, cung cấp đầy đủ và toàn diện các dịch vụ tài chính - ngân hàng như: Dịch vụ tài khoản nội tệ và ngoại tệ, Dịch vụ thanh toán trong và ngoài nước, Dịch vụ tiền gửi - tiết kiệm, Dịch vụ tín dụng - cho vay, Dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử, Dịch vụ bảo lãnh thanh toán và tài trợ thương mại, Dịch vụ kinh doanh ngoại hối, Dịch vụ bảo hiểm…

Bên cạnh việc kinh doanh các dịch vụ tài chính, Ngân hàng TMCP Bắc Á đặc biệt chú trọng tư vấn đầu tư các dự án mang tính an sinh xã hội như nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục; tập trung vào những lĩnh vực tạo ra giá trị cốt lõi, thân thiện với môi trường, hướng tới một tương lai phát triển bền vững vì cộng đồng.

Chất lượng và hiệu quả hoạt động của BAC A BANK luôn được khẳng định và phát triển theo hướng ngày càng hiện đại, bền vững với hệ thống mạng lưới được củng cố và mở rộng trên quy mô toàn quốc. Tính đến 01/12/2023, mạng lưới của BAC A BANK có 173 điểm giao dịch tại 42 tỉnh thành trên khắp cả nước, gồm 01 Hội sở, 55 Chi nhánh và 117 Phòng Giao dịch.