Tầm nhìn và sứ mệnh

Sứ mệnh: 

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tư vấn và phục vụ cho một thế hệ các doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo ra giá trị cốt lõi, mang lại giá trị đích thực cho cộng đồng và thân thiện với môi trường.

Tầm nhìn: 

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) kiên trì phấn đấu để luôn là một ngân hàng tận tâm, tạo ra một thế hệ khách hàng phát triển bền vững, đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và an sinh xã hội như nông - lâm - ngư nghiệp, dược liệu sạch, y tế và giáo dục... Với tư duy vượt trội, tính tiên phong, chuyên nghiệp, cải tiến không ngừng, vì hạnh phúc đích thực của mỗi con người với quyết tâm làm giàu chính đáng, BAC A BANK hướng tới giá trị bền vững cho các nhà đầu tư và ấm no hạnh phúc cho cộng đồng.

Là ngân hàng có quy mô vừa, có dịch vụ tài chính toàn diện đồng thời phục vụ tư vấn đầu tư cho các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, y tế, giáo dục và dược liệu sạch, thực phẩm sạch, từ nay đến năm 2030, BAC A BANK sẽ hoàn thành mục tiêu đưa thế hệ các nhà đầu tư này lên một tầm cao mới, hòa nhập với quốc tế.